Creatio

Nagrada “Zaplanjski Orfej” za Enesa Halilovića

NEKA ŽENA I JA

u autobusu:

neka žena, pored mene, čitala moju knjigu.

čitala moje riječi.

a ja sam ćutao, znatiželjan:

nepoznata žena i moja knjiga

i ja, koji sam nepoznat toj ženi –

bijah postiđen, kao kad bi plod

gledao roditelje u trenu kad ga začinju.

 

trajalo je to. žena je čitala.

skakutala sa stiha na stih, sa lista na list.

potom je pribila moju knjigu na grudi

i putovala.

 

mislila je nešto.

 

i bio sam siguran kao mladunče kengura

u vreći svoje majke.