Libri

Čitav jedan život

Autor: Marjana Đukić

Sandro Veronezi, Kolibri, prevod Jasmina Andonović. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022. -384 str.

Intenzivan i uzbudljiv, potpuno originalnog jezika i stila, razbijeni bildungsroman Kolibri eminentnog italijanskog pisca Sandra Veronezija, osvojio je evropsku publiku.

Na početku romana, u ordinaciju oftamologa Marka Karere ulazi psihoanalitičar doktorove žene Marine i postavlja mu niz vrlo ličnih pitanja u pokušaju da ga spasi. Slojevi jednog života počinju da se otkrivaju i tumače virtuoznim pripovjedačkim načinima. Period od 1960. do anticipirane 2030. godine nije hronološki predstavljen ali naslovi poglavlja jasno označavaju period, tako da se priča lako prati.

Odrastanje dječaka s poremećajem hormona rasta, formiranje u porodici inžinjera i arhitektitice, uz brata i sestru, lijepi i tragični događaji koji će obilježiti svakog od članova porodice Karera, vode ovaj roman de formation do mnogih bolesti i smrti. Kolibri je nadimak i smisao koji majka daje svom posebnom sinu, ali jeste i metafora velikog truda da se ostane na istom mjestu.

Psihoanalatičar na početku je vrlo znakovit jer, osim što mnogi junaci, naročito ženski, idu na terapije, ova porodična saga se otkriva sloj po sloj. Potisunute emocije, lažne priče, skrivene informacije, sve što stručnjaku za vid godinama promiče, postepeno se kristališe. Pisma, mejlovi, razgovori sa terapeutom, nose i rekonstruišu priču. No, život oftamologa, izloženog brojnim udesima sudbine, pored sveg herojstva i racionalizma, izazovno iskušava. Porodični i emotivni odnosi, bolesti i smrti, bol i tuga, nijansirani su maestralno.

Veroneze koristi brojne narativne tehnike kojima oneobičava pripovijedanje o jednom životu, ludički transponuje neke od njemu važnih literarnih referenci, nudi i dodatke uz roman tako da čitalac dobija intenzivnu, emotivnu priču i inteligentno promišljen i konstruisan roman.