Iluminacija, portal za promociju knjiga i književnosti, objavljuje prikaze i književnu kritiku. Namjera je da argumentovano i deskriptivno, brzo i efikasno, predstavimo veliki broj knjiga, da budemo aktivni i interaktivni u republici književnosti. Broj riječi i karaktera nije propisan. Žanrovski, zanima nas sve.

Pored toga, otvaramo prostor da razmišljamo o brojnim literarnim fenomenima.

Pitanja o knjigama biće dostupna svima i očekujemo zanimljive odgovore. Pratite nas na društvenim mrežama.

Imamo kredibilne saradnike no portal je otvoren za stručne čitaoce koji mogu svojim tekstovima da postanu dio tima entuzijasta. Pisanje kao potreba, vrijednost je koju portal ima namjeru da promoviše.

 

Dobrodošlicu želimo aktivnim čitaocima kojima su knjige važan dio života.