Creatio

Горан Петровић (1961-2024)

“Твоја је прича, племенити кнеже, замашна – следио је одговор. Руку на срце, има је, има, живот ти није био сирот. Међутим, без обзира на њену тежину, ми остајемо на истом зато што си ти сам некако лакши док је некоме причаш, а мени је за исто толико лакше док те слушам. Зато, иако се много тога у твојој причи збило, међу нама се ништа није променило. Ако не рачунаш да нам је обојици за причу лакше. А то никако није мало. Рекао бих и да је сасвим довољно.”

Горан Петровић, “Прича о причању”, Све што знам о времену, Народна књига, 2003.