Creatio

Grob Edgara Poa

Autor: Stefan Malarme

Stefan Malarme, Demon analogije, izbor i prevod Kolja Mićević. Beograd: Mali vrt, 2012.

Takav Kakvim ga je večnost najzad htela,

pesnik golim mačem juri sve besnije

na svoj vek užasnut što shvatio nije

da tim čudnim glasom smrt se moćno plela!

 

Svi, poput zle hidre što začu anđela

kad rečima dade značenje jasnije

objaviše glasno da su to mađije

kroz nečasni talas nekog crnog vrela.

 

Od zla i oblaka dušmanskog, o vaju!

ako naše misli reljef ne vajaju

kojim se sad kiti grov Poov blistavi,

 

Mirna hridi koju mračni očaj sruši,

nek onda bar ovaj granit zaustavi

crna jata Kletve u budućoj tmuši.

 

Prevod Kolja Mićević