Creatio

Mato Uljarević, Suteren – izbor

Autor: Mato Uljarević

Suteren, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2022.

Crna mačka

 

se zakačila za mene

prati me

sjedi u ćošku i

ležerno liže šape

 

nije kriva

 

ja sam je svezao

ne dam joj da ode

 

hranim je redovno

 

 

Trampa

Svaki proživljen život

rezultat je

trampe bespreglednog mnoštva mogućnosti

za samo jednu

promašenu stvarnost

ovo je pravilo

najbolje

odmah zaboraviti

 

Palimpsesti

 

Crtež se pretapa u slojevima

on je uvijek trenutak koji pamti prethodni i već gazi ka idućem

u naslagama koje su obrisane leži njegova suština

priče koje mu prethode njegova su istorija

i niko ne može reći da se radi o fikciji