Creatio

PR-(ed)govor

Autor: Ivan Ergić, Cveće živi na vodi, Kontrast, Beograd 2022.

Čuo sam, ako si pesnik, a ne piješ, nećeš biti uverljiv

publici, jer samo nesrećni ljudi mogu da pišu. Tako sam

negde pročitao. Tako su mi govorili neki učitelji koji su

sami bili nesrećni. Ao nemaš loše zube, misliće da ti je

ipak stalo do tako banalnih stvari kao što je higijena.

 

Neće ti verovati na reč ako ne patiš i ako redovno ne

pomišljaš na samoubistvo. To moraš uvek naglašavati.

Ako se ne fotografišeš sa cigaretom za zubima, nećeš

postati član pesničke internacionale. To se strogo proverava.

 

Bićeš sumnjiv ako se nisi tukao i ako nisi barem jednom

bio privođen, a na taj način možeš dobiti i status

disidenta. Ako budeš imao sreće. Ne zaboravi da redovno

romantizuješ siromaštvo.

 

Pored toga, poezija je za mužjake.Žene ne treba da se

bave pisanjem, nemaju one tu žestinu. Šimborska je

dobila Nobela na žensku kvotu. Ženska poezija je kao

ženska košarka – nekako nezgrapna i predvidljiva.

 

U svakoj njihovoj pesmi naići ćeš na pticu.