Quaestio

26. Najdosadnija knjiga koju ste pročitali do kraja?

Serotonin, Uelbek

Pustinja, Le Klezio

Lelejska gora, Lalić

Voli me više od svega na svetu, M. Furlan

Sunce se ponovo rađa, Hemingvej

Антун Сасин, Малахна комедија од пира

Tren, A. Isaković

Parmski kartuzijanski manastir, Stendal