Quaestio

40. Koju knjigu i koji prevod Davida Albaharija najviše volite?

Albahari

Gec i Majer

Mamac

Krava je usamljena životinja

Svake noći u drugom gradu

 

Albaharijev prevod

M. Atvud, Telesna povreda