Creatio

Kolja Mićević, Rođen sam u Banjoj Luci

I
Rođen sam u Banjoj
  Luci, 15-og februara:
ne pitajte me za broj
  godina: vreme je utvara.
U ranoj sam mlado-
  sti vodio u dol krave:
to sam činio rado,
  živeh od bele kave!
A krave dok pasu
  takvu muziku prave
da u jednom času,
  klonuvši sred trave,
zaspah, čini mi se,
  srčuć, dok tako spa
-vah, cvetne mirise,
  kad mi se Bela Gospa,
čini mi se, javi
  i vrlo brzo nesta,
a ja ostah u travi
  ne mičući se s mesta.
To beše čas milošte,
  tog sam sad svestan;
ali nje treba mi jošte
  čak i da to bî sve San!
www.koljamicevic.com
“Rođen sam u Banjoj Luci”, neobjavljena poezija Kolje Mićevića, sadrži 14 dijelova. Premijerno su publikovane zahvaljujući Rašku Mićeviću na facebook stranici Kolja Mićević.