Quaestio

23. Najdraža knjiga koja je dobila književnu nagradu?

S. Basara, Fama o biciklistima – Nagrada Željezare Sisak

M. Selimović, Derviš i smrt – NIN-ova nagrada

M. Uelbek, Karta i teritorija – Gonkurova nagrada

A. Roj, Bog malih stvari – Bukerova nagrada

i

I. Andrić, Na drini ćupriija – Nobelova