Creatio

Delmati

Autor: Djordje Matić

vi bar imate jezik

u koji se možete sakriti

(od zla)

 

Drugdje – brisani prostor

 

presreću ljude po ulicama,

sačekuše kamera po uglovima

da upitaju nešto iz zasjede

 

Naši ljudi

plitko dišu i oprezno govore

jezik je naš minsko polje

pa zastajkuju i koče se

izmišljaju i drvene

drže jezik na distanci

da ih ne ugrize

dok govore

smješkaju se

jer ne vjeruju

ništa što govore

ozbiljni

od prevelike neozbiljnosti

pokrivaju riječima stidna mjesta.

izvlače se jezikom

i uvlače mu se, jeziku,

podsmijevaju mu se,

dodvoravaju se

štekću i preskaču,

mucaju naši ljudi

 

I pravo im budi: kad ne govore

kako dišu

dok sanjaju

 

Ali, avaj,

šta ako im je i tamo

čista riječ zatrovana

pa i u zraku slobodnog sna

nabadaju kao po kamenju

drže se o riječi, odguruju se od njih

i bajaju naučene na javi

Svaka – jedna grešna misao

 

A kad se probude

grko in je u justima

i muka po drobu