Libri

ИДЕНТИТЕТ ЖАНРА, ЖАНР ИДЕНТИТЕТА

Autor: Игор Перишић

Мирјана Новаковић, Мир и мир, Лагуна, 2022

Након славног дебитантског фантастичко-историјског романа Страх и његов слуга, Мирјана Новаковић решила је да се у зрелом периоду каријере окрене жанру ангажованог кримића, и то јој углавном лепо иде од списатељске руке.

 

Најновије остварење Мир и мир криминалистички је роман са јаким драмским набојем и помало предвидљивим сатиричким пасажима. Интертекстуално је саздан на креативном обртању Софоклове Антигоне: љубав сестре према брату премеће се у мржњу са дубоким психолошким разлозима.

 

У времену садашњем дешава се убиство једног тајкуна, док седморо главних ликова, пријатеља из студентских дана, постају у већој или мањој мери чиниоци основне интриге. Ауторка добро склапа крими-заплет, креирајући напетост и у наизглед тривијалним ситуацијама.

 

Позадински план одвија се средином осамдесетих година прошлог века, у причи о међусобном оптуживању пријатељâ ко је потказао властима њихове младалачке политичке несташлуке. Овај део нарације одлично предочава разнострану параноју као последицу дејства тајних служби социјалистичког времена.

 

Код осталих ангажованих момената Мирјана Новаковић не успева у потпуности да изведе полифонијско богатство перспектива.

 

Мада је приметан труд да се ликовима додели широк дијапазон идеолошких погледа ипак је, сижејним распоредом, на крају дат примат понешто патетичној југоносталгији. Мудровање о класним разликама није одвећ иритантно, али понекад јесте клиначки површно, нарочито у деловима где се прозире прекомерна фасцинација филмом Џокер Тода Филипса.

 

Без обзира на насловно дозивање Толстојевог Рата и мира, Мир и мир није морао баш и обимом да се такмичи са руским писцем, будући да дужина свакако није естетски квалитет по себи. Повремена неразложност у увођењу епизодних ликова надокнађује се прецизно креираним ликом Данице који је делимично пренесен из претходног ауторкиног романа Тито је умро.

 

Ова истраживачка новинарка и сестра убијеног узима на себе посао полиције. Тако са скрајнуте позиције бивше алкохоличарке, својом одрешитошћу и предузимљивошћу, постаје носилац активне димензије романа при чему разоткрива и властиту ненормативну сексуалност.

 

Стога је најбоља страна Мира и мира у елегантно изневереном жанровском очекивању јер расплет идентитетско-љубавне приче испада занимљивији од питања ко је убица.

 

(Емитовано у „Културном центру“ РТС-а, 12. априла 2023)